Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.01.2018 19:34 - Прабългарите - тюрки или славяни?
Автор: andorey Категория: История   
Прочетен: 5026 Коментари: 17 Гласове:
9

Последна промяна: 29.01.2018 11:27

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    Многобройните хипотези за произхода на т.нар. прабългари, натрупани през последните две и половина столетия, всъщност могат да се сведат до две основни гледни точки – прабългарите са тюрки (угро-фини) и прабългарите са славяни.
    Представата за прабългарите като тюрки, се оформя в края на 18 век, в съчиненията на няколко немски учени от онова време. Най-известни в това отношение са изследванията на Йохан Тунман, швед по произход, и Йохан Енгел, немец, австро-унгарски историк. В своето съчинение „Изследване върху историята на източноевропейските народи” 1774 г., Й. Тунман отделя кратко внимание и на българите, за които той смята че са от угърско (унгарско) потекло. „Славяни не са били тези българи по никой начин. Те принадлежаха към същата класа от народи, както и кутригурите и бяха следователно кръвни приятели на унгарите. Техните обичаи и нрави, доколкото са известни, техния начин на живот и тяхното държавно устройство бяха както при старите унгари повече турски.” По нататък Тунман казва че техният предводител бил наречен в един извор хаган, а били познати и титлите кан и таркан (чин известен у турците). Й. Тунман е същият автор, който първи успява да наложи виждането, че днешните албанци са потомци на древните илири.
    По голямо внимание на древните българи отделя Йохан Енгел в неговата „История на българите в Мизия” 1797 г. Той поддържа схващането на Й. Тунман по отношение на ранните българи, като прави уточнението, че те са народ от татарски произход. Привежда за това и няколко примера, във връзка с техните лични имена, титли и т.н. От къде се явяват толкова рано „татари” на европейската сцена, още в 5 и 6 век от новата ера, Й. Енгел не уточнява.
    Като остра реакция на тези съчинения и мнението за татарското (турско) потекло на древните българи се явява изследването на Юрий Венелин „Древните и съвременни българи” от 1829 година. Родом украинец, Юрий Венелин завършва образованието си в Русия, а неговите изследвания свързани с българската история и етнография, изиграват голяма роля за разбуждане на българския национален дух, и за популяризиране на българската кауза. Задочната дискусия, която Юрий Венелин провежда в своето съчинение срещу мнението за произхода на българите на Тунман и Енгел, се отличава със своята пламенност. Юрий Венелин твърдо застава на позицията, че древните българи са по произход славяни, като превежда за това и многобройни примери. Той подробно оборва примерите, дадени в съчиненията на представителите на тази немска школа, като стига до заключението, че трябва да се върне на историята истинското положение: „… Надлежитъ возвратить истории истинное положение, что древние Болгаре были не Татарское или Турецкое, но настоящее Славянское племя”. Също така Ю. Венелин отбелязва, че ранните българи наричали своите владетели князе (а не по друг начин), и в последствие и царе.
    Интересна е позицията на известният славист Павел Шафарик, словашки филолог и етнограф. Неговите трудове са написани на чешки и немски език, като не забравяме че по това време Прага е част от Австоунгарскта империя. В съчинението си „Ueber die Ankunft der Slawen” от 1828 г. той се придържа към виждането че славяните са старо балканско население, потомци на тракийските племена. По късно той се отказва от това виждане и в известния си труд “Slovanske Starozitnosti, Praga 1836 застъпва виждането, че славяните са пришълци на Балканите от по-късни времена. Досежно българите, той ги причислява към числото на уралското, т.е. чудското или финското племе.
Славяните, като потомци на старите балкански жители, са разгледани в съчиненията и на други руски историци от средата на 19 век. Това са Александър Чертков, Петр Бутков, Николай Савелев-Ростиславич и други. Впрочем показателни са и самите имена на изследванията, като например книгата на Ал. Чертков „О преселений фракийских племен за Дунай и далее на север к Балтийскому морю и к нам на Русь”, 1851 година.
    През 1875 година излиза още едно съчинение на известен руски историк, с много показателно заглавие „За славянското произхождение на дунавските българи”. Става въпрос за изследването на големият руски учен Димитрий Иловайски, работил през втората половина на 19 век и началото на 20 век, в Царска Русия. Д. Иловайски счита българския народ за един от най-важните народи, във връзка с историята на русите. Той счита без съмнение древните българи за славяни, но също така ги счита и за хуни, като самите хуни също счита за славяни. Това е една формулировка, която по късно се явява и в съчиненията на различни автори, включително и български. Например Ганчо Ценов също счита т.нар. прабългари за чисти славяни, като ги счита наследници на хуни и скити, които той разглежда като едно – местно балканско, причерноморско население.
    В книгата си „Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история” 1869 г, известният български историк и книжовник Марин Дринов определя две основни теории за произхода на българите, съществуващи към онова време. Едната теория е тракийската, като според нейните застъпници нашият народ води началото си от древните жители на Балканския полуостров, от Трако-Илирийците. Към застъпниците на тази теория М. Дринов отнася полският историк Йоахим Лелевел, Ал. Чертков, д-р Пeтър Берон, Георги Раковски и други. Втората теория той нарича волжска теория за произхода на българите, към която е склонен да се присъедини, като обаче категорично отхвърля възможността днешния български народ да е изцяло потомък на аспаруховите българи. Добре известно е мнението на проф. Дринов, че Балканския полуостров, почти обезлюден, е бил населен във Ранното средновековие с многобройни групи славяни, сред които аспаруховите българи скоро се стопили и съвсем се изубили. Представите на Йован Раич „История разных славенских народов найпаче болгар, хорватов и сербов“, 1794 г. и Ю. Венелин той определя като съвсем противоположни на Тунманно-Енгеловото учение.
    Съществено значение върху развитието на следосвобожденската българска историография оказва обемният труд на Константин Иречек „История на българите” излязла през 1876 едновременно на чешки и на немски език. В това сериозно и задълбочено изследване върху древната и средновековна българска история, в глава V, е засегнат накратко и въпросът за произхода на Аспаруховите българи. „Много полемични статии са писани за народността на Испериховите българи” обобщава накратко К. Иречек, който също определя две основни теории по този въпрос. „Едни смятат старите и новите българи за татарски народ; други мислят, че и едните, и другите са славянски народ.” Той изброява и основните автори занимавали се с този въпрос. В крайна сметка обобщава К. Иречек „Тоя забъркан въпрос биде решен от Шафарик в неговото съчинение Slovanske Starizitnosti 1837.”
    В книгата си „Зачатките на българската история” от 1901 г., Никола Йонков-Владикин прави едно интересно сравнение във връзка с наблюденията на австро-унгарската, немска школа върху произхода на българите. С живописни думи той заявява че „оракулите от Виена” просто не ни познават и знаят, и могат да напишат за нас толкова, колкото ние може да напишем за патагонците. Н. Йонков-Владикин говори за една история на нашата народна раса от 40 века назад във времето, като я определя за една от най-храбрите, трудолюбивите, свободолюбивите и т.н.
    Действително не са пресилени думите на този изследовател, за това че немско-австрийската школа просто не познава българите и тяхната история. Тук може да припомним много факти, като например този, че знаменития Шафарик, в началото на 19 век, е считал нашия народ на брой до шестстотин хиляди души. По същото това време Юрий Венелин е първият, който обявява, че българският народ е главният народ на Балканския полуостров, на брой няколко милиона души. Тук припомняме и думите на Тунман във връзка с езика на старите българи, специално подчертани в изследването на Ганчо Ценов „Произходът на българите” 1910 г, че „по нататък освен вероятност нищо друго не мога да кажа, то по-добре нека оставя този труд други му.” Да припомним и виждането на Август Шльоцер в неговата „Всеобща история” от 1772 г. където той определя за един народ българи и власи, като смесва и езика им.
    Традициите на австро-унгарската школа, включително и мнението върху произхода на българите, залягат и в основата на българската следосвобожденска историческа наука. Така историкът- медиевист, археолог и епиграф проф. Васил Златарски в своята „История на българската държава през средните векове” 1918 г. пише известните си думи че „Пъвоначалната история на българите несъмнено трябва да търсим в историята на ония средно-азиатски народи, които са извстни под име хун-ну.” Собствено хуните В.Златарски смята за тюркски народ, а първите български владетели нарича „ханове”. Тук е мястото да отбележим, че въпреки мнението на К. Иречек за произхода на старите българи, това не му пречи да нарича първите български владетели „князе”. Така са наречени тези владетели дори в средата на 20 век и от акад. Николай Державин, в неговите изследвания посветени на българската история. В своето кратко, но съдържателно изследване „Племенни и културни връзки между българския и руския народ” 1945 г., той представя т.нар. южни славяни като произлезли от тракийските поселения, а българския народ (на Балканите) като свързан културно-исторически с трако-фригийската древност.
    В периода след 1944 г. твърдо се установява представата за тюркския произход на древните българи. В многотомната „История на България”, том 2, 1981 г. е записано че, голяма част от хипотезите, свързани с произхода на българите – славянска, татарска, фино-чудска, както и схващането, че те са били автохтонни жители на Балканския полуостров, вече не се поддържат от учените. Оспорва се и мнението на В. Златарски и други учени за хунската и огурска принадлежност на прабългарите, като те се разглеждат по-скоро като самостоятелен народ - „Проучванията напоследък утвърдиха схващането, че прабългарите са принадлежали към тюркско- алтайската езиково-племенна общност, към която спадали още хуни, хазари, авари, огузи, печенеги, кумани и др.”
    В заключение може да отбележим следното. Днешното време действително се отличава с една възможност по отношение на историческите изследвания, немислима за предишните епохи. Лесният достъп до дигитализираната информация и научна литература по всички въпроси, включително и историческите, дава възможност на практика на всеки самостоятелно да провери източниците по даден въпрос. Така всеки търсещ отговор по даден въпрос може да направи лична и независима справка и да си отговори на интересуващите го въпроси. Въпреки това аз си направих труда да обобщя накратко информацията по един важен и интригуващ въпрос – този за произхода на старите българи, прабългари. Ако някой се интересува от моето лично мнение, то категорично е в посока на техния (трако)славянски произход.Гласувай:
10
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. vojvodata - Има обширни генетични изследвания, които са далеч от
28.01.2018 20:53
политика и предположения. Там картинката е ясна
цитирай
2. vojvodata - http://thedockyards/genetic...
28.01.2018 21:02
http://thedockyards/genetic-maps-of-europe/
цитирай
3. leonleonovpom2 - Поздрави, Андрей!
28.01.2018 21:47
Хубав обзор си написал!
Да, власите в средновековието не са етнос, а военизирани Българи Занимават се със скотовъдство, а не със земеделие, защото животните са преносими, при честите им премествания
Етнос стават едва след 17- ти век
На Юрий Венелин принадлежи въпросът:
І Откъде идва този Български в руските църкви?
Актуален и днес!
Знам за интересен случай в Афганистан че в планините ,изолирано живеят хора-бели, с руси коси и сини очи/ Признак ,че са от Черноморието/ Мирмидонците на Ахил?!
Определяли се като войници в армията на Александър и изселници от Балканите
Езикът им наподобявал нашия! Разказвали са ми, не съм очевидец, но там да отидат изследователите!

Хубава вечер, приятелю!
цитирай
4. didanov - здравей
28.01.2018 23:54
знам че до ден днешен в най-големия виенски университет в специалност история преподават за македонския народ и история без да споменат и една дума за българи и България.
относно темата мисля, че отдавна никой не вярва на тюркската теория, объркването идва обаче в многобройните български следи в Азия, което отчасти противоречи на чисто автохонната теория за тракийския ни местен произход. Според мен по-важно е да се търси в тази насока, защото отхвърляйки тюрската теория някои отхвърлят изобщо българското присъствие в Азия както и тангристите отхвърлят пък изцяло тракийската теория. За славяните пък се говори само за панславизма и имперските интереси, без да се опита да се направи връзка между траки, склави и българи. поздрави!
цитирай
5. iliyanv - "Многобройните български следи в Азия" - що за тъпня в 21 век?
29.01.2018 08:36
Автор съм на единственото научно изследване, написано при това на български език за измамата Волжка България. Докога ще вземате говната за пълноценна храна?!?
цитирай
6. germantiger - ...
29.01.2018 09:41
ЗАПШОЧВАШ С ЛЪЖА ИЛИ ГЛУПОСТ - пишеш, че за две и повече столетия едното виждане е, че прабългарите са славяни?!

Не, "виждането" е, че са българи, не славяни и явно не тюрки през поседните десетилетия на демокрацията която вие славяните руснаци мразите.

Пра или протобългарите са българи и въобще заглавието или въпроса ти е как да кажа - грешно зададен или?
цитирай
7. germantiger - +
29.01.2018 09:46
ОТ ТЕБ
Например Ганчо Ценов също счита т.нар. прабългари за чисти славяни, като ги счита наследници на хуни и скити, които той разглежда като едно – местно балканско, причерноморско население.

ОТ МЕН:
Ганчо Ценов идиот ли е? Съмнявам се!
Във всеки случай скитите не са славяни, още по-малко хуните са славяни.

......

ОТ ТЕБ
Ако някой се интересува от моето лично мнение, то категорично е в посока на техния (трако)славянски произход.

ОТ МЕН
Дойдохте си на думата - говорит Москва/чрез вас
цитирай
8. germantiger - ...
29.01.2018 09:56
4. didanov - здравей
28.01 23:54
знам че до ден днешен в най-големия виенски университет в специалност история преподават за македонския народ и история без да споменат и една дума за българи и България.

Кой е този университет и как ще докажеш това.

Или според теб там не трябва да преподават за Филип 2, за Александър Велики или според теб и тези двамата са българи, но пък траки явно не са били защото са биели и разделяли траки.

Аз знам друго със сигурност - 45 години в бг се преподаваше германофобия, аз самия бях свидетел, учих я и не в най-големия софийски университет, а повсеместно навсякъде в бг и от началните класове.
цитирай
9. andorey - Автор съм на единственото научно ...
29.01.2018 11:56
iliyanv написа:
Автор съм на единственото научно изследване, написано при това на български език за измамата Волжка България. Докога ще вземате говната за пълноценна храна?!?

Докато се държиш като дивак няма и кой да ти обръща внимание...
цитирай
10. bosia - до автора
29.01.2018 12:24
Пркалено се вторачвате в историческите книги. Както знаете, в историчската наука има много плява и измишлотини. Достатъчно е да се спомене термина "Турско робство", който до скоро беше без възможнст да бъде оспорен с истината.
Затова ви съветвам да се обърнете към генетиката, като безспорна наука. Изследвания на азиатски гени е изключително точно и Подробен анализ на мъжката У хромозома (изследва се само от кръв) при съвременните хора установява, че славянското население не е еднородна група. Не може да сравняваме русите с българите – ние физически се различаваме. Прабългарите са били хора с кръгли очи – това се вижда от рисунки на пратеници на Тервел при василевса. Съвременното проучване установява, че хаплогрупите (генните комплекси) C, N и Q, характерни за монголо-алтайците, ги има най-много в народите на Китай, Монголия, Казахстан, Сибир, Япония, Корея, Камбоджа, Индонезия и др. Там между 5 и 70% от населението носи С и N наред с Q (2-7%). За Европейска Русия характерен е високият процент на насeлението с хаплогрупа N – от 6 до 80%, достигащ в Курск 92.5%, в Твер – 79%. Тази хаплогрупа се носи между 7 и 15% от населението на Белорусия, а 6.5% – в Украйна. В България едва 0,5% от населението носи такива гени. Населението на Република Македония ги има в същия процент, румънци и молдовани – 0,7-1.6%, а бошняци са с 0%. Това показва, че ние се различаваме генетично от руснаците, които дълго време са били под робството на монголите, наричани от тях татари.
Заглавето на постнга не отговаря на категорично доказаната истина.
цитирай
11. sparotok - генетика
29.01.2018 14:41
Хубаво е когато се говори за генетика да се цитират научни работи:

"Slavic speakers of Eastern Europe are, in general, very similar in their genetic composition. Ukrainians, Belarusians and Russians have almost identical proportions of Caucasus and Northern European components and have virtually no Asian influence."

https://bmcgenet.biomedcentral/articles/10.1186/s12863-017-0578-3

Human Biology 76:6 (December 2004): pages 877-900. A study of 325 people from 5 ethnic Russian populations living in European Russia. 97.9% of their mtDNA haplogroups were West Eurasian, while 99.7% of their Y-DNA haplogroups were West Eurasian. East Eurasian (Mongoloid) haplogroups were found in very small frequencies. All told, Russians are related to other peoples of central and eastern Europe. Northern Russians' Y-DNA haplogroups have an affinity with those of Baltic and Finno-Ugric men.

https://www.ncbi.nlm.nih/pubmed/15974299


По принцип няма еднородни етнически групи, нито келтските, нито германските, нито иранските народи са еднородни, такова нещо е невъзможно :)

Прочее, историческия народ славяни не бива да се смесва с термина от лингвистиката - славянска езикова група.
цитирай
12. didanov - Генетиката за мен е нож с две остриета
29.01.2018 16:05
Поради малобрйността на случайната извадка изследвани хора (обикновено по-малко от 1000 мисля). Например ако 100 от 1000 изследвани българи имат балкански гени на 5000години, то тогава 10процента от всички българи имат такива гени. Генетиката все още не е готова да дава окончателни отговори а само насока за повече изследвания.
цитирай
13. barin - Хубав обзор за информацията за д...
29.01.2018 17:14
Хубав обзор за информацията за древните българи. Според мен не са тюрки, а славянския елемент у съвременните българи е доста малко. Прабългарите ги причисляват към най-различни клонове от народи и напоследък ги сродяват с всякакви народи. Терминът славяни е късен и във времената на прабългарите не е съществувал.
Поздрави!
цитирай
14. shtaparov - Подкрепям разискването на тази ...
29.01.2018 18:51
Подкрепям разискването на тази важна тема,но мнението ми остава непроменено: всички Българи не са били "славяни",но всички "славяни" са били Българи! "Славяни" и Траки произлизат от Българите- не обратното. Това може да се стори някому пресилено,но историята е такава- тя не се е съобразявала с нашите мнения,а е вървяла по своя си път. Моите проучвания показват,че така е било- вие не го приемайте ако не ви харесва,но това не може да промени миналото- то е протекло така,както Бог е наредил- не както на нас ни се харесва.
цитирай
15. get - - г-н Киряков, ЕТО ТОВА е? - ЗАВРЪЗКАТА НА ПРОБЛЕМА - утвърденото от Златарски + Ко ... ?
02.02.2018 17:20
andorey написа:
Така историкът- медиевист, археолог и епиграф проф. Васил Златарски в своята „История на българската държава през средните векове” 1918 г. пише известните си думи че „Пъвоначалната история на българите несъмнено трябва да търсим в историята на ония средно-азиатски народи, които са извстни под име хун-ну.” Собствено хуните В.Златарски смята за тюркски народ, а първите български владетели нарича „ханове”.

... тоест БЕЗКРИТИЧНОТО ПРЕПИСВАНЕ + УТВЪРЖДАВАНЕ ТЕОРИЯТА на ИНОСТРАНЦЕВ за поризхода на "прабългарите от хуните ... КОИТО БИЛИ ТЮРКО-АЛТАЙЦИ"!!!
- Между впрочем ТАЗИ "ТЕОРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ" е от време МНОГО ПО-РАНО ОТ ПИСАНОТО НА ИНОСТРАНЦЕВ за нас "прабългарите=тюрки" ... ТОЗИ ПРОЦЕС ЗА НАЛАГАНЕ "ТЕОРИЯТА" начева още от 18-ти век (при Екатерина Велика) ... добива ЗАВЪРШЕН ВИД по времето когато се издава Първият учебник по история на Русия, на Устрялов - по време на имтератор Николай I-ви(1847 г.).

- Във връзка с тази препирня(не твърде лицеприятна) - ще да кажа?
andorey написа:
iliyanv написа:
Автор съм на единственото научно изследване, написано при това на български език за измамата Волжка България. Докога ще вземате говната за пълноценна храна?!?

Докато се държиш като дивак няма и кой да ти обръща внимание...


... нито единия, нито другия ОТ ВАС - по безспорен начин НЕ СЕ Е АРГУМЕНТИРАЛ ... по отношение ОСНОВНИЯ ВЪПРОС?
- Какъв е бил народа СЪЗДАТЕЛ НА ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ?
- Към настоящия момент - по този въпрос СПОРЯТ тюрко-татараски и угрофинско-"славянски":))) учЬОни - като и двете страни СЕ СТРЕМЯТ ДА ДОКАЖАТ(наложат) становището-правото си НА ПЪРВО СЪЗДАТЕЛИ - за съжаление и двете страни ПО ТОЗИ НАЧИН УЗУРПИРАТ ЧУЖДА ИСТОРИЯ ... тъй като народа създал БЪЛГАРИЯ НА ВОЛГА е както ЕВРОПЕЙСКИ така и е говорил НА НЯКАКЪВ ПРЕХОДЕН ... между тракийски и балтийските езици, език!

- За тези от вас, които не се изкушени ДА ИЗВЕЖДАТ ПРЯКО "СЛАВЯНСКИЯТ" от БЪЛГАРСКИ ... или правят другата връзка: от митичния "прото-славянски" - отбелязвам МЕЖДИННАТА-ПРЕХОДНА(ФАЗА-ЕТАП на развитие(образец) ОТ ПАЛЕОБАЛКАНСКИТЕ(условно:"тракийски") към "славянския"-български се явяват БАЛТИЙСКИТЕ ЕЗИЦИ!
- Кога, ОСМИСЛИМ ТОВА? - ще можем да си преведем ЗНАЧЕНИЕТО - на епитета ДОДОНСКИ, за/на "Зевса от Епир"(споменат в Илиадата ?) - където е било ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ НЕГОВИ СВЕТИЛИЩА?

СУМА-ОБОБЩЕНИЕ(опит) на маркираното то мен, до тук?
Езиковедите ни Вл. Георгиев и Дуриданов - не случайно ПОСОЧВАТ МНОЖЕСТВО УСПОРЕДИЦИ-СЪВПАДЕНИЯ ... в ономастика(топо-хидроними) от тук Балкани, при-Карпатие + сев. Черноморие с такива от ПРИБАЛТИКА? Като през БАЛТИЙСКИТЕ ЕЗИЦИ - можем много по-лесно да установим първоначално значение на "тракийски" лексеми?
Второ:
Много от нас, СЕ ПОДВЕЖДАТ(!) слагайки знак за РАВЕНСТВО между БЪЛГАРСКА и СЛАВЯНСКА ЛЕКСИКА - услужливо ПРОПУСКАЙКИ ДРУГИЯ ФАКТ(?) - ГРАМАТИКАТА + СИНТАКСИС ... който ако проучат ВНИМАТЕЛНО - ЩЕ УСТАНОВЯТ?
БЪЛГАРСКИЯТ е С по-голяма//ПО-БЛИЗКА(родственост) до тази, на езиците от групата РОМАНСКИ + АНГЛО-САКСОНСКИ, отколкото до тези ... на които е прикачено УСЛОВНОТО "славянски" - Искате ли ФАКТИ-примери?
Трето:
Ако се ПОРОВИМ/ТЕ - ще установи(м/те) ЧЕ ВЪВ ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ - най-старият(реликтовия) ЛЕКСИКАЛЕН ПЛАСТ, ОТГОВАРЯ НА ПАЛЕОБАЛКАНСКИ(тракийски) като ЛЕКСИКА - и съвсем не на урало-алтайска=угро-тюркска.
Забележка:
По отношение на последното ми твърдение - ПОТЪРСЕТЕ!
Има достатъчно интернет-позиционирани материали по въпроса за "Волжска България". С ДОПЪЛНЕНИЕТО: Че не само езиковите реликти ГОВОРЯТ за старо ЕВРОПЕЙСКО НАСЕЛЕНИЕ(присъствие, на народ ЕВРОПЕЙСКИ), като създател на България на Волга ... но отделно имаме й АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА - Че, населението създател на ТАЗИ ДЪРЖАВА е ЕВРОПЕЙСКО а не угро-фино-тюркско(казано на езика на езиковедите: тоест, още казано, говорещо на ези(к)ци от семейството на Урало-алтайските ) ... а с език(езици) от Балкани и северно Причерноморие ... които при КЪСНА АНТИЧНОСТ и СРЕДНОВЕКОВИЕ ранно - са ЕВРОПЕЙСКИ?

- А по отношение, нарицателното "ДОДОНСКИ" за ЗЕВС(за което вече упоменах)? - ЕТИМОЛОГИЯТА В същото отговаря на хранител-кърмилец ... ако желаете МОГА ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ леексикално-етимологично доказателство - за моето твърдение? Като аналога на Додон(а) в БАЛТИЙСКИЯ "СЛАВЯНСКИ":)))) ... документиранозвучал в старо-ПРУСКИ ... като "ДАДАН" и е бил със значение ХРАНЕЩ-(дословно)КЪРМЕЩ ... От протокоренова, която според Дуриданов е дала в съвременния български език - думите ни за "дете" и "дойка" ?!

- За връзката(общност), ЛЕКСИКАЛНА на ПАЛЕОБАЛКАНСКИТЕ("тракйиски") езици и етнография, с ТЕЗИ ОТ ПРИБАЛТИКА - не го пишат единствено и само Дуриданов-Георгиев(през 70-те години на мин. век) ... а още през 19-ти век го указва литовеца, Йонас Басанович+Срба(съавтор) ... а допълнително, с тези изводи СЕ СЪГЛАСЯВА и един руснак-лингвист ... един такъв авторитет в езикознанието, като ТРУБАЧОВ!?

- С уважение ... и сЪвсем НАКРАТКО - ОБОСНОВКА по въпроса, ЧЕ СЛАВЯНСКИЯ ... ако съществува такъв(?) ... Е ПО-НОВ//МЛАД ЕЗИК от БЪЛГАРСКИЯ!!
цитирай
16. bulgares - чисти древни българи
13.02.2018 18:05
Не видях нито един сериозен писмен източник в изложението, та ще препоръчам книгата Хронологията на Марцелин. Там нещата се описват от съвременик.
цитирай
17. andorey - Не видях нито един сериозен писмен ...
14.02.2018 16:10
bulgares написа:
Не видях нито един сериозен писмен източник в изложението, та ще препоръчам книгата Хронологията на Марцелин. Там нещата се описват от съвременик.

Благодаря. Това горното е нещо като обобщение на заключенията на различни учени, историци...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: andorey
Категория: История
Прочетен: 1410268
Постинги: 249
Коментари: 1573
Гласове: 4259
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930