Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.10.2012 16:38 - Кои са основните разлики между българския език и славянските езици
Автор: andorey Категория: История   
Прочетен: 55128 Коментари: 62 Гласове:
22

Последна промяна: 09.01.2013 13:39

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

     За да не бъдем обвинени, че търсим винаги разликите между две неща, ще започнем първо с приликите.

     На територията на Европа имаме три големите езикови групи, от т.нар. индоевропейско езиково семейство, и няколко по-малки. Трите големи групи езици са - латинската (френски, испански, италиански, португалски, румънски и др.), германската (немски, холандски, английски, шведски, датски, норвежки и др.) и славянската (руски, украйнски, белоруски, полски, чешки, сърбо-хърватски, български, словенски, словашки и др.) 

     Неслучайно нашият език е поставен от езиковедите в голямата група на славянските езици и е представян като част от южнославянския клон, включващ словенски, сърбохърватски и български. 

     Основание за това е очевидната и бързодоловима прилика в речниковия състав на славянските езици, в това число и българския. Например на руски казваме – земля, звезда, ветер, вода, дом, лето, брат, сестра, один, жить, пить, река, рыба, осен, ночь, озеро, солнце, зима, снег, голова, горло, город и т.н. На украйнски – земля, зiрка, вiтер, вода, дiм, лiто, брат, сестра, один, жити, пiць, рiка, риба, осiнь, ноч, возеро, сонце, зима, снiг, голова, горло, мiсто и т.н.

     На чешки и на полски пишем с латиница, но пак казваме – zeme, hvezda, vitr, voda, dum, leto, bratr, sestra, jeden, ziti, piti, reka, ryba, podzim, noc, jezero, slunce, zima, snih, hlava, hrdlo, hrad  и т.н. на чешки, а на полски – ziemia, gwiazda, wiatr, woda, dom, lato, brat, siostra, jeden, zyc, pic, rzeka, ryba, jesien, noc, jezioro, slonce, zima, snieg, glowa, gardlo, ogrod (miasto) и т.н.

     В лексикално отношение, т.е. по отношение на думите, или може да ги наречем материала, от който е изграден един език, българският без съмнение е най-близък с речта на славяните и принадлижи към славянската езикова група.

     Само че, освен така важния речников състав, всеки език притежава и съответна специфична конструкция, или така наречената в езикознанието граматика. Лексикалните и граматичните особености са двете най-важни характеристики на даден език. В граматично отношение славянските езици също си приличат, но и тук следва едно голямо „но...”.

     По отношение на граматиката, българският език се различава особено много от всички останали славянски езици.

     Разликите всъщност са толкова големи, че на практика българският език въпреки цялото лексикално сходство с другите славянски езици, остава на практика непознаваем и трудно разбираем за славяноговорящите народи.

     Тук на първо място традиционно се споменава за отсъствието на падежни форми в българския език и преминаването му от синтетизъм към аналитизъм, но аз предпочитам да започна с нещо друго.

     Един от най-съществените белези на българския език е, че той единствен от всички славянски езици притежава членуване на имената, различно съответно за трите рода – мъжки, женски и среден и за единствено и множествено число. Например думата „човек” при определяне на обекта става – човек-а или човек-ът, а при неофициалните форми – човек-о, човек-от, чиляк-ас, чиляк-ан и т.н. На руски например членуване на имената няма и „человек” става „етот человек”. На сръбски „човек” става при определение - оваj човек. Подобно членуване, отсъства и в другите европейски езици (с известно изключение при шведския, но това е дълга тема), а се среща само в албански и румънски. Т.е. три балкански езика - български, албански и румънски имат една обща специфична характеристика.

     Тя не е единствената. Друга особеност, която сближава речта на балканските народи е начинът на образуване на бъдеще време – с помощта на спомагателна частица. На български тази частица е „ще”, във въриантите и ше, шъ, ша, че, ке, кье, жъ, жа и т.н. На гръцки тази частица е θα, на румънски е să, на албански е tл. В славянските езици образуването на бъдеще време става чрез спомагателен глагол и инфинитив. Например руски - я буду читать, ты будешь читать, от будет читать и т.н.

     Тези и други примери говорят за едно древно езиково родство в речта на балканските народи и дават основание на някои специалисти да въведат понятието "балкански езиков съюз".

     Както споменахме, българският език единствен от всички славянски езици е загубил склонението на имената, т.е. падежните форми и от синтетичен е станал аналитичен. Казано по друг начин, изразяването става не чрез изменение окончанието на думата, а чрез използването на предлози. Според изследванията на английски специалисти за един такъв преход от синтетизъм към аналитизъм са необходими около 1500 години развитие на езика и повече. Нашите учени се опитваха да ни убедат, че в българския език това е станало едва ли не за 150 години, което е абсурдно като твърдение. 

   Същевременно богатството на българският език е голямо. Нашият език е изключително богат на граматични времена, които са доста повече на брой в сравнение с руския език например.

     Българският език например единствен си служи с двойнствено лично местоимение, като например – мене ме обичат, тебе те пращат, него го хвалят и т.н. Освен изявително, повелително и условно наклонение, в българския език се среща и преизказното наклонение, което е присъщо отново само на нашия език. 

     Докато всички други славянски езици имат неопределена глаголна форма – инфинитив, българският език се е освободил от нея и я заместил с аналитични форми за отделните времена. Употребата на формата да+ личен глагол, вместо инфинитив, води до сходство на българския език с някои други европейски езици, като например английски to+ и немски zu+.

     Всички посочени по-горе примери, които могат да бъдат и още по изчерпателни, свидетелстват за уникалното място, което заема българския език в групата на славянските езици.

    Да повторим отново, че докато в лексикално отношение славянските езици си приличат, включително и българския, в граматично отношение българският език се различава съществено от представата за славянска реч. Друг е и ритъмът на изказа, ритъмът на думите. Българският език носи характеристики, които го сближават освен със славянските езици и с балканските и с тези от латинската и германската езикова група, а и с някои от по-малките индоевропейски езикови групи. Всичко това показва едно по-скоро средищно място, което заема нашият език в семейството на индоевропейските езици. 

     Граматичните и лексикални характеристики на българския език, говорят за една древност на българската реч, която се изразява в осъществения преход от синтетизъм към аналитизъм, в общи граматични особености, които говорят за едно древнобалканско езиково родство, и в едно богатство от изразни средства, което отново говори за древност и средищно място на българския език сред езиците от т.нар. индоевропейско езиково семейство.Гласувай:
221. dimenzed - Факт 1 Българите не сме славяни, ...
01.11.2012 01:09
Факт 1 Българите не сме славяни, тюрки, монголи, татари и прочие руско/съветски лъжи, а сме си най-древния арийски народ на тая земя, народът, който ражда световната и европейска цивилизация! За това езика ни е аналитичен и междинен, понеже всичко тръгва от него!

Факт 2 Истинската ни история е крита, фалшифицирана и оплювана от турци, гърци, сърби, руснаци, византийци, и датира от няколко хиляди години, преди разпадането на Стара Велика България на кан Кубрат! Тя е по-древна от тази на Египет, Китай, Индия, Шумер и Акад!
цитирай
2. sparotok - аналитизъм
01.11.2012 01:23
Прав си за аналитизма на българския език. Процеса на възникването на аналитизма е много дълъг, наистина не 150, а може би повече от 1500 години са нужни за такъв сериозен преход.

Според К.Влахов тракийския език е започнал да губи своите падежи още в Античността (Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания, БАН, София, 1976, стр. 109-110).

Ако процеса на аналитизъм е започнал през ІV-ти- ІІІ-ти век преди Христа, то за вече утвърден аналитизъм може да говорим някъде към ХІІ-ти век...точно както си е при българския...

Още една индикация, че сме древен европейски народ е смайващата прилика на българския с хетския. Ето няколко сравнения с различни езици-

хетски-старобългарски-староанглийски


1л. ед.ч. есми- есми – еом

2л. ед.ч. еси-еси -еарт

3л. ед.ч. есзи- естъ -ис

1л.мн.ч. асуени-есме-синдон

2л.мн.ч. астени-есте -синдон

2л.мн.ч. асанзи- сонтъ- синдонхетски-старобългарски-латински-старогръцки


1л. ед.ч. есми- есми – сум - еими

2л. ед.ч. еси-еси –ес -еи

3л. ед.ч. есзи- естъ –ест – ести(н)

1л.мн.ч. асуени-есме – сумус - есмен

2л.мн.ч. астени-есте –естис- есте

2л.мн.ч. асанзи- сонтъ – сунт- еисин

аста-оставам– remain
aгниш- огън, огнище -fire
aиш-уста -mouth
аляна-елен - deer
aруни-храна-meal
вала-хваля- praise
вали-велик –great
васту-вьсъ ( селище, дом) – home, abode, village
гаури-гора - forest
гима-зима - winter
гурта- град, ограда – enclosure, yard
дa-давам - give
далуки- дълъг - long
далугасти-длъгостъ ( дължина) - lenght
де-дети ( поставям) -place, put
думата-дом – home
иукан-иго – yoke
ия-ити ( отивам, ходя)- go, march
киша-чеша –scratch
кист-гася - extinguish
куй-кой – who
куна-куна ( ръка)- hand, arm, right hand
купас-окоп, гроб- grave, thrench
лаху-лея, поливам- pour
лапани-лапам- graze, eat
малд-молити ( моля) -ask
мала-меля – to grind
марсант-мръсен- bad, spoiled
нас-нас – us
непиш-небе –sky
паргасти-праг-high
паркуи-праг-high, threshold
пахс-пазя - keep, protect
пурут-пръст, прах – soil, earth
сакуа -очи –eyes
самана-земя, земина- base, foundation
сарпа-сърп- sickle
сурна-сърна, рог- horn
суана-щенен ( куче) – dog
тамас-томити ( мъча) -torment
таната-стена -wall
тарх-торк- търкам, троша- break
тата-тате- father
тупи-тупам – to beat
тухсант- тесен - shortened, cut, small
хапай-капя- moisten, drip
хастаи-кости – bones


Поздрави за хубавия постинг!
цитирай
3. letopisec - Чудесна статия, браво...
01.11.2012 10:21
Хубавото на тази статия е, че не казва нищо ново, а просто връща класическите определения, които отдавна са посочени от нашите езиковеди...Как ли не е бил наричан нашия български език в семейството на славянските езици - дори "екзотичен"...А всъщност истината е необходимо да се интерпретира оттук насетне, т.е. ето това са езиковите факти, много правилно сте ги посочили, как да ги интерпретираме сега??? Значи, от една страна виждаме лексикална близост с останалите славянски езици, но очевидно не само с тях, нали, понеже проблемът за лексиката е необходимо да се разглежда в светлината на индоевропейския...От друга страна, ето го очевидното - още от 12/13 в. става ясно, че наложеният писмен славянски език по времето на Борис, някак не се припокрива с живата българска реч...която си е била вече аналитична и безпадежна....Кой може да е този древен език, който има лексикални родства със славянските и същевременно е уникален, толкова уникален във всичко останало, освен лексиката, че специално за мен е въпрос на хипотеза да търся кимерийските корени на българския език....Що се отнася до това, че българите налагат на останалите балкански народи езикови стандарти, няма съмнение така е, че нали именно българите налагат и своя държавност по тези места...
цитирай
4. letopisec - 3. sparotok - аналитизъм
01.11.2012 10:28
Прав си за аналитизма на българския език. Процеса на възникването на аналитизма е много дълъг, наистина не 150, а може би повече от 1500 години са нужни за такъв сериозен преход.

Според К.Влахов тракийския език е започнал да губи своите падежи още в Античността (Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания, БАН, София, 1976, стр. 109-110).

......................................................................................

Драго Серафимов, какво искате да кажете? Да не би да искате да кажете, че старобългарската литература и книжнина от 9-15 в.в. не е българска? Как така тракийския, дето Вие определяте за български, е бил аналитичен, а пък...старобългарската ни литература е с падежи и славянска, да не са я писали ....македонците....
цитирай
5. letopisec - Разпространих статията Ви
01.11.2012 11:31
Разпространих статията Ви в нета, смятам, че трябва да бъде прочетена от повече хора...
цитирай
6. sparotok - мислене
01.11.2012 11:36
letopisec написа:
Прав си за аналитизма на българския език. Процеса на възникването на аналитизма е много дълъг, наистина не 150, а може би повече от 1500 години са нужни за такъв сериозен преход.

Според К.Влахов тракийския език е започнал да губи своите падежи още в Античността (Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания, БАН, София, 1976, стр. 109-110).

......................................................................................

Драго Серафимов, какво искате да кажете? Да не би да искате да кажете, че старобългарската литература и книжнина от 9-15 в.в. не е българска? Как така тракийския, дето Вие определяте за български, е бил аналитичен, а пък...старобългарската ни литература е с падежи и славянска, да не са я писали ....македонците....


Г-н Милчев иска се малко мислене...съвсем мъничко и ще видите истината:)

Защо не прочетохте внимателно какво съм писал по-горе, а именно, че за уствърден аналитизъм можем за говорим чак през 12-ти век. Всъщност процеса не е напълно завършен, ние все още си имаме падежи като звателния. В родопските говори са се запазили и други падежи.

В отделните области на страната ни просеца протича с различна скорост. Така е било и в далечното минало. Тракийските племена живеещи в изолираност на север от Дунава са консервирали езика си, т.е. запазили са повече падежни форми.

Именно този вариант на езика ни става официален език на Дунавска България в Ранното Средновековие, защото е говорен от хората, които изгонват римляните от Тракия и стават де факто новата аристокрация на страната.

Следващия път се опитайте да помислите малко.
цитирай
7. sparotok - бъдеще време
01.11.2012 11:51
Андрей, може и да греша, но ми се струва, че образуването на бъдеще време в българския, албанския, румънския и гръцкия е на един принцип поради влиянието на дедите ни.

В нашия език има логика, ЩЕ идва от искам, желая...ща, щем (диал.), да обаче, дали в гръцки, албански и румънски спомагателните частици за бъдеще време си имат албанска, румънска и гръцка етимология....май не:)
цитирай
8. andorey - Благодаря за оценките на всички. Да ...
01.11.2012 12:27
Благодаря за оценките на всички. Да действително, красотата, универсалността и древността на нашият език е очевидна, въпросът е по какъв начин се интерпретира всичко това.
Проблемите обаче е много сериозени и са задълбочаване през годините вместо да бъдат решавани. Задълбочени са от това че тези, които Паисий нарича българо-славяни, са разграничавани и дори противопоставяни в продължение на десетилетия, за да се стигне до абсурда за тюркския произход на "прабългарите" и "славянския" произход на славяните.
И как да кажеш след хилядите изписани страници и стотиците научни томове, че едни от малкото "славяни", които се заселват в Западните Балкани, са всъщност така наречените "прабългари" ! Да, това е истината, като може би по правилно е да наречем българите на Аспарух - трако-славяни.
Върви оправяй българската история след всичко, което е написано през последните стотина години...
Проблемът може да се реши единствено по начина, по който Александър Велики е решил задачата с Гордиевия възел...
цитирай
9. анонимен - чуждите агенти не спят
01.11.2012 13:11
letopisec написа:
Прав си за аналитизма на българския език. Процеса на възникването на аналитизма е много дълъг, наистина не 150, а може би повече от 1500 години са нужни за такъв сериозен преход.

Според К.Влахов тракийския език е започнал да губи своите падежи още в Античността (Тракийски лични имена, фонетико-морфологични проучвания, БАН, София, 1976, стр. 109-110).

......................................................................................

Драго Серафимов, какво искате да кажете? Да не би да искате да кажете, че старобългарската литература и книжнина от 9-15 в.в. не е българска? Как така тракийския, дето Вие определяте за български, е бил аналитичен, а пък...старобългарската ни литература е с падежи и славянска, да не са я писали ....македонците....


Бас държа, че си бил в Щатите и там са те подковали здраво да пречиш по всякакав начин на свестните хора в България.Не та ли е срам бе, баш в Деня на Народните Будители да ходиш да мърсуваш!
цитирай
10. анонимен - честит празник
01.11.2012 13:13
andorey написа:
Благодаря за оценките на всички. Да действително, красотата, универсалността и древността на нашият език е очевидна, въпросът е по какъв начин се интерпретира всичко това.
Проблемите обаче е много сериозени и са задълбочаване през годините вместо да бъдат решавани. Задълбочени са от това че тези, които Паисий нарича българо-славяни, са разграничавани и дори противопоставяни в продължение на десетилетия, за да се стигне до абсурда за тюркския произход на "прабългарите" и "славянския" произход на славяните.
И как да кажеш след хилядите изписани страници и стотиците научни томове, че едни от малкото "славяни", които се заселват в Западните Балкани, са всъщност така наречените "прабългари" ! Да, това е истината, като може би по правилно е да наречем българите на Аспарух - трако-славяни.
Върви оправяй българската история след всичко, което е написано през последните стотина години...
Проблемът може да се реши единствено по начина, по който Александър Велики е решил задачата с Гордиевия възел...


Много хубаво си го обяснил, който има ум в главата ще схване, за другите и без това няма надежда.
Честит празник на народните будители!
цитирай
11. andorey - към Летописец
01.11.2012 15:38
letopisec написа:
Може да се търси връзка между тракийски и славянски езици, но не виждам какво общо има това с българите.....


А на какав език са говорили собствено тези, които наричате българи, искам да попитам? Имате ли някакъв, макар и приблизителен отговор на този въпрос?
цитирай
12. letopisec - Че Вие сте дали отговора, г-не...
01.11.2012 15:53
andorey написа:
letopisec написа:
Може да се търси връзка между тракийски и славянски езици, но не виждам какво общо има това с българите.....


А на какав език са говорили собствено тези, които наричате българи, искам да попитам? Имате ли някакъв, макар и приблизителен отговор на този въпрос?


Кимерийския език е лексикално близък със славянските езици, но явно именно той е и граматично различен от тях, след като само българите го говорят този екзотичен днешен "славянски"....Историята дава отговора, произходът на българите трябва да се търси сред кимерийци и хуни, понеже и Прокопий е казал, но не за глухите дето пратиха хуните в Средна Азия, че хуните произхождат от кимерийците...Това е гордиевия възел, разцепен преди Ал. Македонски от кимерийците, които превземат Фригия...Много, много преди Ал. Македонски...Ако не знаете нищо за древната кимерийска история, заповядайте в моя блог...
цитирай
13. andorey - Да, виждал съм Вашия блог, но там ...
01.11.2012 16:30
Да, виждал съм Вашия блог, но там много често се споменават думите хуни, оногундури, котраги и т.н., които доста ме смущават. Хуните не са кимериици, а дори и да са, представата за хуни в световната история е съвсем различна. И вероятно не случайно...
Виждам че доста добре сте подготвен по въпроса и сте на крачка от истината, но защо отричате близостта на българския, славянския и тракийския? В това число и кимерийския?
цитирай
14. letopisec - Не го отричам, просто правя разлика между трако-славяни и българи, чиято етногенеза е кимерийци-хуни-българи...Кажете
01.11.2012 16:43
andorey написа:
Да, виждал съм Вашия блог, но там много често се споменават думите хуни, оногундури, котраги и т.н., които доста ме смущават. Хуните не са кимериици, а дори и да са, представата за хуни в световната история е съвсем различна. И вероятно не случайно...
Виждам че доста добре сте подготвен по въпроса и сте на крачка от истината, но защо отричате близостта на българския, славянския и тракийския? В това число и кимерийския?


Кажете Вашето мнение: хуните от Средна Азия ли идват? Че това е отречено в Западната хунология още от 1945 г., вземете Томпсън, Хелфен...и ми кажете, защо трябва да повтаряме грешната теория на руските и съветските учени за хунския произход. Аз не отричам, че е възможно кимерийците също да са траки, поне със сигурност са европеиди и не разбирам тая истерия вся и всьо да се изкарва траки...
цитирай
15. andorey - Да, ще Ви върна жеста и ще ви кажа, че и ...
01.11.2012 17:13
Да, ще Ви върна жеста и ще ви кажа, че и аз не съм съгласен всичко и всички да се изкарва траки...
По въпроса за хуните, мога да кажа че познавам повечето аргументи за и против Европейския им произход и съответно за и против Азиатския им произход.
Но все пак лично аз виждам нещата така - едно ядро от 10-15 хиляди човека конници, действително е дошло от Средна Азия. То е било подобно на по късните орди от типа на Чингис хан и Тамерлан. Това хунско ядро разбира се е обединило около себе си скити-славяни, готи, лангобарди, гепиди и т.н.германски племена, алани, сармати, боспорски трако-славяни и т.н. Давал съм един пример преди време във форумите - Какъв е Сталин? Грузинец. Стои начело на какво - на 100 милиона славяни + другите народности в съветска Русия...
Така според мен е било и с Атила, съжалявам ако не съвпада с Вашето мнение по въпроса...
цитирай
16. анонимен - Клинопис (по Колдуей)
01.11.2012 17:14
"Илю Мардук Белю балатам даера суркам."
Първите три думи са за различни страни на Бога. Илю и Бели/ю фигурират в нашата именна традиция. Мардук - е като днешния вестникар Мърдок...
Болото/блатото е символ на живот в пустинята (както се изрази навремето един приятел), затова "балата"=живот.
Даера = дава
А преводът е :
Нека божественият Мардук да (ни) дава живот вечен!
Клинописът са от печатите върху плочките на пътя на процесиите на Вавилон по времето на Навухудоносор 2ри....
Кой както иска, така да разбира тоя надпис, който не пасва на официозната нАука.
цитирай
17. letopisec - Просто повтаряте грешната хипотеза на Гумильов, отречена от археологията; вж. С.С.Миняев
01.11.2012 17:37
andorey написа:
Да, ще Ви върна жеста и ще ви кажа, че и аз не съм съгласен всичко и всички да се изкарва траки...
По въпроса за хуните, мога да кажа че познавам повечето аргументи за и против Европейския им произход и съответно за и против Азиатския им произход.
Но все пак лично аз виждам нещата така - едно ядро от 10-15 хиляди човека конници, действително е дошло от Средна Азия. То е било подобно на по късните орди от типа на Чингис хан и Тамерлан. Това хунско ядро разбира се е обединило около себе си скити-славяни, готи, лангобарди, гепиди и т.н.германски племена, алани, сармати, боспорски трако-славяни и т.н. Давал съм един пример преди време във форумите - Какъв е Сталин? Грузинец. Стои начело на какво - на 100 милиона славяни + другите народности в съветска Русия...
Така според мен е било и с Атила, съжалявам ако не съвпада с Вашето мнение по въпроса...

цитирай
18. ivansimeonow - Съгласен съм с Андрей, хуните не са ...
01.11.2012 23:27
Съгласен съм с Андрей, хуните не са етнос, как така изведнъж изчезват. По- скоро са някакъв икономически съюз, който веднага се разпада след като секват парите от двете Римски империи- интереса клати феса. Е, в това се е проявил геният на Атила, както и на Сталин, да обедини различни народи.А ядрото е било малко, сигурно колкото са грузинците спрямо останалите в СССР В този микс е имало и българи, няма място за съмнение, но да се идентифицират с хуни ми се струва много избирателно за тях специално.
Иначе езикът ни винаги ми е правил впечатление със съвършенството си спрямо другите. Без да съм специалист, сигурен съм, че то не се постига за десетина години, а за хиляди
Поздрави за поредния качествен материал
цитирай
19. sparotok - :)
01.11.2012 23:40
letopisec написа:
andorey написа:
letopisec написа:
Може да се търси връзка между тракийски и славянски езици, но не виждам какво общо има това с българите.....


А на какав език са говорили собствено тези, които наричате българи, искам да попитам? Имате ли някакъв, макар и приблизителен отговор на този въпрос?


Кимерийския език е лексикално близък със славянските езици, но явно именно той е и граматично различен от тях, след като само българите го говорят този екзотичен днешен "славянски"....Историята дава отговора, произходът на българите трябва да се търси сред кимерийци и хуни, понеже и Прокопий е казал, но не за глухите дето пратиха хуните в Средна Азия, че хуните произхождат от кимерийците...Това е гордиевия възел, разцепен преди Ал. Македонски от кимерийците, които превземат Фригия...Много, много преди Ал. Македонски...Ако не знаете нищо за древната кимерийска история, заповядайте в моя блог...


Г-н Милчев, прощавайте, но пак го обръщате на фантазия. Следното Ваше твърдение е просто умопомрачително: "Кимерийския език е лексикално близък със славянските езици, но явно именно той е и граматично различен от тях ".

Моля Ви, осветлете ме кой е документирал кимерийската граматика, за да може Вие да направите сравнение и да стигнете до извода, че граматично кимерийския е различен граматично от така наречените славянски езици?

Да не стане като езическото божество Сурва, което уж е въведено от Аспарух, но никой стар автор не е дал такова сведение:)
цитирай
20. letopisec - 25. sparotok
02.11.2012 11:29
Уважаеми Серафимов, забелязвам при Вас доста често, че като не искате да дадете отговор, прехвърляте темата. Та въпросът ми бе: Г-не Серафимов, доколкото разбирам Вие искате да убедите преди всичко себе си, че българската средновековна книжнина, особено тази от 10 в., е създадена граматично на един вече несъществуващ синтетичен тракийски език, понеже люгете са говорили вече аналитично, с остатъци звателен падеж и нещо дателно; славянския е с падежи и доднес...а българския не...Как така анахронично е създаден старобългарския писмен език с падежи, като ни трябват, според Вас и автора Андрей, 1500 г. за преход от синтетизъм към аналитизъм...
цитирай
21. letopisec - 25. sparotok - :)
02.11.2012 11:33
Моля Ви, осветлете ме кой е документирал кимерийската граматика
..........................................................

Все сведения о киммерийском языке являются весьма гипотетическими[2] . По Леманну-Гаупту, язык киммерийцев мог быть «потерянным звеном» между фракийским и иранским языком. Георг Хольцер[3] выдвинуть гипотезу существования отдельной индоевропейской ветви, которую он отождествил с киммерийцами. Он обратил внимание на ряд балтийских и славянских слов, в которых нарушаются регулярные соответствия с индоевропейскими языками. Слав. *poto (> рус «путы») и лит. pantis (путы) — по правилам соответствий должны восходить к и-е *pent-, но такого корня в и-е языке нет. Есть *bhendh- («связывать»), откуда нем. binden (связывать), > нем. Band (лента) > рус. бант.
Слав. *tes-to (тесто) похоже на причастие от и-е *dheigh- (месить тесто, ср. нем Teig), но корня *teik- в и-е тоже нет. Слав. *trotъ, лит. tranas (трутень), тогда как в и-е название трутня восстанавливается не как *tron-, а как *dhron- (напр., греч. θρώναξ — дронас). И тому подобное.

Хольцер рассмотрел значительное количество слов вместе и обнаружил, что эти отклонения от стандартной системы сами по себе образуют систему. Например: В частности, и-е *Dh в этой «подсистеме» переходит не в D, как в слав., а в Т; и-е *r переходит не в ir/ur (балт) или ьr/ъr (слав). а в ro/ra, и т. д.

Ни в одном из известных ИЯ не было такого развития звуков. Следовательно, слова могли быть заимствованы в балтославянские языки из некоторого ещё неизвестного ИЯ, который не сохранился в письменных памятниках и не имеет потомков.

По предположению Хольцера, это мог быть язык именно киммерийцев (kimbroi).
цитирай
22. анонимен - Здравей Андрей, пак хипотези и много страсти, весело е в твоя блог
02.11.2012 12:12
Преходът от синтетизъм към аналитизъм не е станал за 150 г., а най-малко за 600 г. - от IX в. до ХVв. и това е документирано в старобългарските и среднобългарските писмени паметници. Аз не познавам български учен, който да твърди, че историческият развой на езика ни се е осъществил за 150 г., ти това твърдение къде го прочете? Аналитизмът на съвременния книжовен език не доказва древността на българския, а неговото уникално развитие в контекста на другите балкански езици, много вероятно под влияние на общ етнически предславянски субстрат, а и в резултат на тесните междуезикови контакти
на Балканския полуостров. Синтетизмът предхожда аналитизма и ако търсим древност, по-вероятно е да я открием в падежите, отколкото в представките :) Публикацията ти е с филологическа насоченост, а коментарите към нея до голяма степен са продиктувани от исторически, онтологични, антропологични, патриотични и политически хипотези и пристрастия, които олекотяват дискусията. Вярно е че старобългарският език е дал началото на писмената култура на славянските народи, но това не означава, че всички славяни са българи и славянското езиково семейство е измислица на съветската наука. Вярно е, че т. н. "черковнославянски език" е руска редакция на старобългарския писмен език, който е станал достояние на русите благодарение на средновековната българска канонична литература, а по-късно, пак покрай православието, се е върнал в България с богослужебната книжнина. Това обаче не ни дава право да изключваме възможността да е съществувал един общ, протославянски език, от чиито разклонения постепенно се обособяват съвременните езици от славянското семейство.Старобългарският език от писмените паметници е синтетичен като другите славянски езици, които и до днес са запазили падежни форми. Но българският език е претърпял развой под влияние на специфична етническа и езикова среда, които го правят уникално и адекватно изразно средство за нашия народ. Поздравявам те за избраните теми и усилията. Леля ти
цитирай
23. andorey - Слав. *poto (> рус «путы») и лит. ...
02.11.2012 12:31
Слав. *poto (> рус «путы») и лит. pantis (путы) — по правилам соответствий должны восходить к и-е *pent-, но такого корня в и-е языке нет.

Добре де, тук има една неточност. Тази дума "път" не восходить к и.е. пент, а към и.е. понт. Това между другото...
Сега по много сериозния въпрос за старобългарската книжнина.
Това е наистина ключов въпрос за разбиране на етнообразуващите процеси от Първо българско царство.
За кого е било създадена словото, граматиката и буквите от Константин Кирил Философ? Дадоха ли нашите историци правилен отговор на този основен въпрос, или просто пропускаха отговора?
Всичко създадено по повод мисията на Константин Философ е било създадено не за българите, а за Великоморавските Славяни. Подчертавам - граматиката създадена от Константин Философ е била първоначално създадена за славянските народи, а не собствено за Българския царски двор...!
Това че нашият цар Борис І приема учениците на Кирил и Методии, които идват от Средна Европа, от Великоморавия е факт. Това че запазваме тази славянска, подчертавам, писменост и граматика, също е факт.
Но тя още тогава през 9ти век не е отговаряла в граматично, че и в лексикално отношение на езика говорен по българските земи, който е бил доста напреднал в своя аналитизъм, а и е бил преминал през 6 вековно латинско влияние...
Мисля че обясних добре.
И като допълнение - дали старославянската т.е. старобългарската граматика и слово са били по близки до езика говорен в български царски двор, отколкото до езика, до многовройните диалектни говори на местното балканско население? По скоро да, понеже българите на Аспарух са били трако-славяни, живели за векове на Кримския полуостров, от двете страни на Керченския пролив, във Фанагория и Пантикапей.
цитирай
24. andorey - Слав. *poto (> рус «путы») и лит. ...
02.11.2012 12:32
2. Слав. *poto (> рус «путы») и лит. pantis (путы) — по правилам соответствий должны восходить к и-е *pent-, но такого корня в и-е языке нет.

2. Добре де, тук има една неточност. Тази дума "път" не восходить к и.е. пент, а към и.е. понт, изписано с голяма носовка. Нали така?

2. Старобългарския език, донесен тук в България, от учениците на Кирил и Методий е бил създаден за .... Средноевропейските славяни... С оглед на политиката за приобщаването им към Византия. Върху това замислял ли се е някой?
Аз твърдя че "старобългарския" език още от началото на неговото създаване, не е отговарял на народната реч и народните говори говорени на територията на днешна България...! Който иска да вярва, който иска да не вярва...

цитирай
25. andorey - към Летописец
02.11.2012 13:09
Здравейте г-н Милчев.
Вярвам че всеки един от нас, регистриран тук в блог.бг, категория история, се опитва по някакъв начин да допринесе за изясняването на българската история, воден от чисти и патриотични подбуди. Едва ли са много хората, които да желаят обратното.
В този смисъл Вие правите една фатална грешка и понеже виждам че сте много добре подготвен и с широки познания, искам да Ви предупредя за нея.
Навремето проф Златарски написва три прекрасни научни тома, посветени на българската история. Наистина чудесни томове, задълбочени, написани с ерудиция и патриотизъм. Да, с патриотизъм. Но проф. Златарски допуска само може би една грешка, но дълбоко фатална - обявява българите за хуногондури. Ето поради тази една единствена грешка той е дълбоко мразен от много хора, чудесната му научна дейност изцяло отхвърляна и е обявен за предател и проводник на чужди интереси. Заради една проста грешка!
Искате ли и Вие да повторите тази грешка? Наричайте българите кимерийци, царски скити или каквото и да е, но само не и хуни. Хуните са разсипали Европа. В целия Европейски свят думите хуни и вандали (германско племе) имат отрицателен смисъл. И това не може да е станало случайно. Хуните са азиатско номадско племе.
Да повтаряте това че старите българи са хуни, е все едно да повтаряте на съвременните българи че са турци! Бихте ли си позволили това?
Дори турците да са най-светлото, аристократично и т.н. племе, поради стечение на историческите обстоятелства именно те са поробили за 5 века България, именно в тях народа вижда вековния си враг и поробител. Ето прочетете и Никос Казандзакис - борбата между Турчина и Гръка, както ги пише той с главни букви. Дори това да не е справедливо, така се е получило тек на Балканите...
Съжалявам ако думите ми изглеждат поучителни и морализаторски, но бях длъжен да Ви предупредя за всичко това.
Поздрави и дерзайте, както се казва в такива случаи!
цитирай
26. sparotok - хайде пак лъжи
02.11.2012 13:31
letopisec написа:
Уважаеми Серафимов, забелязвам при Вас доста често, че като не искате да дадете отговор, прехвърляте темата. Та въпросът ми бе: Г-не Серафимов, доколкото разбирам Вие искате да убедите преди всичко себе си, че българската средновековна книжнина, особено тази от 10 в., е създадена граматично на един вече несъществуващ синтетичен тракийски език, понеже люгете са говорили вече аналитично, с остатъци звателен падеж и нещо дателно; славянския е с падежи и доднес...а българския не...Как така анахронично е създаден старобългарския писмен език с падежи, като ни трябват, според Вас и автора Андрей, 1500 г. за преход от синтетизъм към аналитизъм...


Г-н Милчев, не проектирайте фантазиите си върху мен, става Ви навик. Дал съм обяснение за това защо старобългарската литература от 10-ти век е на синтетичен език, но нека да повторя.

Наречието на тракийските племена обитаващи земите на север от Дунава се е консервирало поради изолираността на населението. При техните роднини на юг от река Дунав езика се е развил по-бързо.

След 681 г. когато става обединението на северни и южни траки, официален език е този на освободителите дошли от земите на Север от Дунава. Простолюдието обаче продължава да си говори старото, губещо падежите си наречие.

С падането на България под византийска окупация, езика на аристокрацията трябва да отстъпи на този на простоюдието...

Въпреки, че е елементарно не очаквам да ме разберете. Обясненията са за читателите.
цитирай
27. letopisec - Още от начолото казах, че приноса на тази статия е, че
02.11.2012 13:32
andorey написа:
Здравейте г-н Милчев.
Вярвам че всеки един от нас, регистриран тук в блог.бг, категория история, се опитва по някакъв начин да допринесе за изясняването на българската история, воден от чисти и патриотични подбуди. Едва ли са много хората, които да желаят обратното.
В този смисъл Вие правите една фатална грешка и понеже виждам че сте много добре подготвен и с широки познания, искам да Ви предупредя за нея.
Навремето проф Златарски написва три прекрасни научни тома, посветени на българската история. Наистина чудесни томове, задълбочени, написани с ерудиция и патриотизъм. Да, с патриотизъм. Но проф. Златарски допуска само може би една грешка, но дълбоко фатална - обявява българите за хуногондури. Ето поради тази една единствена грешка той е дълбоко мразен от много хора, чудесната му научна дейност изцяло отхвърляна и е обявен за предател и проводник на чужди интереси. Заради една проста грешка!
Искате ли и Вие да повторите тази грешка? Наричайте българите кимерийци, царски скити или каквото и да е, но само не и хуни. Хуните са разсипали Европа. В целия Европейски свят думите хуни и вандали (германско племе) имат отрицателен смисъл. И това не може да е станало случайно. Хуните са азиатско номадско племе.
Да повтаряте това че старите българи са хуни, е все едно да повтаряте на съвременните българи че са турци! Бихте ли си позволили това?
Дори турците да са най-светлото, аристократично и т.н. племе, поради стечение на историческите обстоятелства именно те са поробили за 5 века България, именно в тях народа вижда вековния си враг и поробител. Ето прочетете и Никос Казандзакис - борбата между Турчина и Гръка, както ги пише той с главни букви. Дори това да не е справедливо, така се е получило тек на Балканите...
Съжалявам ако думите ми изглеждат поучителни и морализаторски, но бях длъжен да Ви предупредя за всичко това.
Поздрави и дерзайте, както се казва в такива случаи!

не казва нищо ново. Има ново, братя...оксиморон...българите били тракославяни
цитирай
28. sparotok - аз вярвам
02.11.2012 13:33
andorey написа:
2. Слав. *poto (> рус «путы») и лит. pantis (путы) — по правилам соответствий должны восходить к и-е *pent-, но такого корня в и-е языке нет.

2. Добре де, тук има една неточност. Тази дума "път" не восходить к и.е. пент, а към и.е. понт, изписано с голяма носовка. Нали така?

2. Старобългарския език, донесен тук в България, от учениците на Кирил и Методий е бил създаден за .... Средноевропейските славяни... С оглед на политиката за приобщаването им към Византия. Върху това замислял ли се е някой?
Аз твърдя че "старобългарския" език още от началото на неговото създаване, не е отговарял на народната реч и народните говори говорени на територията на днешна България...! Който иска да вярва, който иска да не вярва...Аз вярвам, напълно съм съгласен с твоето твърдение - "Аз твърдя че "старобългарския" език още от началото на неговото създаване, не е отговарял на народната реч и народните говори говорени на територията на днешна България..."
цитирай
29. letopisec - Няма как да проектирам Вашите фантазии, вервайте ми, Спароток: Ето ги:
02.11.2012 13:34
Наречието на тракийските племена обитаващи земите на север от Дунава се е консервирало поради изолираността на населението. При техните роднини на юг от река Дунав езика се е развил по-бързо.

След 681 г. когато става обединението на северни и южни траки, официален език е този на освободителите дошли от земите на Север от Дунава. Простолюдието обаче продължава да си говори старото, губещо падежите си наречие.
цитирай
30. letopisec - 31. andorey - към Летописец . Коментари от ФБ:
02.11.2012 14:28
An Dari Тази впечатляваща "препоръка" показва колко дълбоко създадените истор.клишета са се впили в умовете на хората,като дори не си задават въпроса кое толкова ценно е трябвало да се запази от римската империя и защо българите са били винаги демоничния враг.Империята на злото,на тъмнината както я определя Кан Атиле Айбат и до ден днешен продължава да бълва идеята за лошите хуни,а защо да не ги наречем и Българи :)
цитирай
31. анонимен - eга ти тъпотията
02.11.2012 14:57
letopisec написа:
Nick Simeonov Моля обяснете му на детето Спарко, че хуните като пристигнали унищожили цялостно и гетите и готите, до такава степен, че археологията нищо не открива в следващия период от 70 години. Ако му ползвам логиката, то българите също са били унищожени! ;]]]]]]]


А бе Милчев, ти луд ли си, на луд ли се правиш не мога да разбера, какви са тия щуротии? Как хуните ще са унищожили напълно гетите и готите с идването си, откъде я измъдри таз тъпотия върховна? Ти в час ли си изобщо, чаткаш ли какво означава пълно унищожение, или не? Теофилакт Симоката пише за гетска конница през 6 век, Валафрид Страбон пише за готи в Добружа, в Констанца през 9 век. И кво става сега, значи тия дето бяха напълно унищожени продължават да живеят барем петстотин години след унищожението си:))))
цитирай
32. анонимен - логично
02.11.2012 15:03
letopisec написа:
Наречието на тракийските племена обитаващи земите на север от Дунава се е консервирало поради изолираността на населението. При техните роднини на юг от река Дунав езика се е развил по-бързо.

След 681 г. когато става обединението на северни и южни траки, официален език е този на освободителите дошли от земите на Север от Дунава. Простолюдието обаче продължава да си говори старото, губещо падежите си наречие.


Думите на Спаро са логични и подкрепени от исторически извори, археология, ономастика.Като гледам Андорей е на същото мнение понеже казва следното: "Аз твърдя че "старобългарския" език още от началото на неговото създаване, не е отговарял на народната реч и народните говори говорени на територията на днешна България..."

Логично твърдение, изобщо не е феномен съществуването на официален и народен език, които обаче имат една и съща основа. Спаро и Андорей са прави, но твоята позиция ми е нещо неясна Милчев, бъди по-конкретен, или признай, че не си компетентен по тази материя, все пак от всяко дърво свирка не става.
цитирай
33. анонимен - Траките по принцип са...- sparotok
02.11.2012 16:35
Траките по принцип са нещо като съвременните цигани - смели само когато са по-многобройни от противника и особено жестоки към жени, деца и старци. примери бол. много обичат грабежите и нямат никаква дисциплина.
Всъщност - слаби, женствени, годни само за роби, страхливи, най-подлия човешки род, негодни за военна служба...

В ярък контраст с тях са гърците и прабългарите
едри, силни и мъжствени хора обичащи свободата най-храбрите, но същевременно и най-праведните.


цитирай
34. letopisec - 41. sparotok
02.11.2012 16:45
http://www.promacedonia.org/sv/sv_1_2.htm
цитирай
35. анонимен - тракийска помия - 46. sparotok - автогол:)
02.11.2012 19:40
Не подценявайте интелектуалното ниво на 99,9 процента от Българския Народ.
На всички вече им се повдига до повръщане от вашата тракийска помия.


цитирай
36. letopisec - 46. sparotok - автогол:)
03.11.2012 04:43
Г-н Серафимов, създавате впечатление на човек разумен, ето защо ми е непонятно не знаете ли, че има и други интерпретации, особено на археологически артефакти, или пък Вие имате склонността да "оглозгвате" от т.нар. от Вас тоталитарни автори, само онова което Ви отърва за хипотезата, която представяте и според която автохтонността е панацеята на научния Ви мироглед...Да вземем покойния Вл. Георгиев, та какво направихте с научните изводи на този голям езиковед, цитирате само онова, което Ви отърва и даже нямате уважение към онези научни изводи на Георгиев, които тотално оборват Вашето хрумване за автохтонност на българите и тъждество между българи и мизи...Че Вл. Георгиев даже твърди, че мизите не са траки...А...забравих...онова, което не Ви отърва от един учен, е просто...тоталитарно...
цитирай
37. sparotok - методика
03.11.2012 08:47
letopisec написа:
Г-н Серафимов, създавате впечатление на човек разумен, ето защо ми е непонятно не знаете ли, че има и други интерпретации, особено на археологически артефакти, или пък Вие имате склонността да "оглозгвате" от т.нар. от Вас тоталитарни автори, само онова което Ви отърва за хипотезата, която представяте и според която автохтонността е панацеята на научния Ви мироглед...Да вземем покойния Вл. Георгиев, та какво направихте с научните изводи на този голям езиковед, цитирате само онова, което Ви отърва и даже нямате уважение към онези научни изводи на Георгиев, които тотално оборват Вашето хрумване за автохтонност на българите и тъждество между българи и мизи...Че Вл. Георгиев даже твърди, че мизите не са траки...А...забравих...онова, което не Ви отърва от един учен, е просто...тоталитарно...


Г-н Милчев, уж се занимавате с наука, а не Ви е известно, че е напълно в реда на нещата един изследовател да приеме една теза, или твърдение на даден учен и същевременно да отхвърли друга теза, или твърдение на същия този учен.

Автора, който Вие посочвате е писал през 70-те години на 20-ти век. Да не би да искате да кажете, че тогава човек имаше свободата да пише каквото иска?

Ваклинов е направил каквото е могъл, но не е било по силите му да се противопостави на установените от съветската, а и германска школа хипотези.

Вл. Георгиев е творил по същото време както и Ваклинов. Дори и да е искал да каже истината не е могъл. Прочее, той не е оборил тъждеството на българи и мизи, а само пояснява, че дако-мизийския се различава от тракийския...

Да, така е, но родопските диалекти също показват различия с добружанските...и въпреки това родопчани и добруджани са представители на един единствен народ.

Вместо да бягате по фланга и постоянно да отклонявате вниманието, да бяхте признали, че нямам абсолютно никакви сведения за кимерийската граматика и, че твърденията Ви са само плод на Вашата фантазия.цитирай
38. andorey - Трудно е наистина. Едни хора не и...
03.11.2012 09:09
Трудно е наистина. Едни хора не искат да са славяни, други не искат да са траки и най сетне трети не искат да са дори българи. Е, не мога да помогна на всички...
Какъв език са говорили първите български владетели? Ами отоворът беше очевиден - говорили са на трако-славянски. Добре може да го наречем славяно-кимерийски, или малоруски език или просто славянски. Шокиращо нали?
Ами да, ама е факт - всички "прабългарски" думи - славянски ! Плиска - славянска дума, капище - славянска дума, онгъл - старославянска дума - написана с голяма носовка думата ъгъл, преслав - славянска дума, аул - стара балканска дума и т.н и т.н. Ами много фантазия се искаше всичко това да бъде "потурчено"... Но историята като всяка наука търпи развитие...
Имаме днес един чудесен пример, който може да дадем.
Бесарабските българи, които живеят на територията на Молдова, Румъния и Украйна, са изселени от България преди около 2 века. Техният език както знаем днес звучи малко архаично, защото повече от 150 години е до голяма степен консервиран и се развива в чужди условия. Така представете си как би изглеждал техния език след още 300 години, ако продължи да се развива в същете условия. А сега си представете, че същите тези българи след няколко столетия идват да освободят България на юг от Дунав.
Езикът им ще изглежда още по архаичен, защото се е развивал за векове отделно от езика на майка България, освен това в една руско-украинска и румънска среда.
Езикът на Аспаруховите българи, откъснат за 5-6 и повече века от родствения език на населението на юг от Дунав, което освен това 6 века е било под въздействието на латинския, а на север от Дунав е била консервирана старата тракийска реч и плюс под въздействието на други езици.
Сега вече надявам се и най-предубедените разбрират за какво става въпрос и какво се опитваме да обясним тука.
цитирай
39. demograph - Това просто не е вярно. Защо лъжете? Атила предвожда коалиция и не унищожил нито един от съюзниците си!
03.11.2012 11:34
letopisec написа:
Nick Simeonov Моля обяснете му на детето Спарко, че хуните като пристигнали унищожили цялостно и гетите и готите, до такава степен, че археологията нищо не открива в следващия период от 70 години. Ако му ползвам логиката, то българите също са били унищожени! ;]]]]]]]

Ако беше унищожил гетите/готите, защо в армията му на Каталунското плато най-многобройни и силни са войските на гетите/готите?...И как така след смъртта на Атила и разпадането на коалицията му се пръкват десетки държавици? Нали ги е изгорял до пепел...
цитирай
40. demograph - Ами да! Все едно да ни окупират сега македонците...
03.11.2012 11:35
andorey написа:
Трудно е наистина. Едни хора не искат да са славяни, други не искат да са траки и най сетне трети не искат да са дори българи. Е, не мога да помогна на всички...
Какъв език са говорили първите български владетели? Ами отоворът беше очевиден - говорили са на трако-славянски. Добре може да го наречем славяно-кимерийски, или малоруски език или просто славянски. Шокиращо нали?
Ами да, ама е факт - всички "прабългарски" думи - славянски ! Плиска - славянска дума, капище - славянска дума, онгъл - старославянска дума - написана с голяма носовка думата ъгъл, преслав - славянска дума, аул - стара балканска дума и т.н и т.н. Ами много фантазия се искаше всичко това да бъде "потурчено"... Но историята като всяка наука търпи развитие...
Имаме днес един чудесен пример, който може да дадем.
Бесарабските българи, които живеят на територията на Молдова, Румъния и Украйна, са изселени от България преди около 2 века. Техният език както знаем днес звучи малко архаично, защото повече от 150 години е до голяма степен консервиран и се развива в чужди условия. Така представете си как би изглеждал техния език след още 300 години, ако продължи да се развива в същете условия. А сега си представете, че същите тези българи след няколко столетия идват да освободят България на юг от Дунав.
Езикът им ще изглежда още по архаичен, защото се е развивал за векове отделно от езика на майка България, освен това в една руско-украинска и румънска среда.
Езикът на Аспаруховите българи, откъснат за 5-6 и повече века от родствения език на населението на юг от Дунав, което освен това 6 века е било под въздействието на латинския, а на север от Дунав е била консервирана старата тракийска реч и плюс под въздействието на други езици.
Сега вече надявам се и най-предубедените разбрират за какво става въпрос и какво се опитваме да обясним тука.

цитирай
41. demograph - Много интересен и поучителен постинг!Браво Андрей!
03.11.2012 11:55
Но поука могат да извлекат само хора, които притежават достатъчно знания и най-вече, отворен ум. Последното не всеки е дадено. На скоро прекратих разговора си с един полуинформиран и задръстен "летописец" от Западните Родопи, който като прочел някъде си, че Родопите били заселени с бежанци от Персия, се беше запънал като магаре на мост да разправя, как родопчани били перси...!!? А те са "непокореният от никого и до сега народ"/Херодот/ Иди им обяснявай на такива.
От материала ти се потвърждава тезата, че древните "гърци"/трако-пеласги/, българите/траки/, албанците/илири/ и румънците/даки-траки/ са един народ -траки. Това ми твърдение за древните "гърци" се потвърждава от анализа на произхода на великите древните"гръцки" автори -80% от тях са с тракийски произход. Толкова от митовете и митичните им герои и точно толкова и от митичните им животни са от тракийско! 33% месопотамски гени не са случайно в кръвта им. Месопотамските цигани са изпълзяли от кочините си след класическия период на гръцката история и са яхнали великото минало, благодарение на факта, че са им създали държава преди ние да се освободим от турците и почнали да пишат историята си в отсъствие на опоненти.
Поздрави.
цитирай
42. demograph - Милчев, за да не се меткаш като шаран на плоча, прочети още малко
03.11.2012 12:22
letopisec написа:
Наречието на тракийските племена обитаващи земите на север от Дунава се е консервирало поради изолираността на населението. При техните роднини на юг от река Дунав езика се е развил по-бързо.

След 681 г. когато става обединението на северни и южни траки, официален език е този на освободителите дошли от земите на Север от Дунава. Простолюдието обаче продължава да си говори старото, губещо падежите си наречие.

Едно време Мъглата Глишев размяташе надуто тезата си за асимилираните, унищожените и т.н. траки, после се запинаше като осел на мост, че тракийска цивилизация нямало, защото нямали градове и други признаци по неговото определение за цивилизация, после разправяше как траките били изтрепани или романизирани до един или избягали от родината си, с изключение на две-три стада каракачани по баирите. Само и само да освободят място за морето от славяни, което това и чакало и се лиснало в Тракия и навсякъде и за дошляците с конски опашки от тюрко-татария.
Това му бяха мантрите...Не беше чело достатъчно момчето. На теб Спаро се опитва да ти обясни разликата между гражданите на ЕС и македонците. Ако сега ни завладеят макетата и се опитат да ни наложат техния архи-български език с турско-сръбско-китайски примеси? Е, кой език ще се наложи накрая? Езика на по-модерните и по-многобройни хора естествено.
Но това бе отклонение. За да видиш как се променя идентичността под римско прочети ето това.
Ето и линкчето;
http://www.academia.edu/229693/Deconstructing_Illyrians_Zeitgeist_changing_perceptions_and_the_identity_of_peoples_from_ancient_Illyricum
цитирай
43. demograph - Това първото пък от къде го измисли?...
03.11.2012 13:15
анонимен написа:
Траките по принцип са нещо като съвременните цигани - смели само когато са по-многобройни от противника и особено жестоки към жени, деца и старци. примери бол. много обичат грабежите и нямат никаква дисциплина.
Всъщност - слаби, женствени, годни само за роби, страхливи, най-подлия човешки род, негодни за военна служба...

В ярък контраст с тях са гърците и прабългарите
едри, силни и мъжствени хора обичащи свободата най-храбрите, но същевременно и най-праведните.Много гърци си чел. Прочети малко римски оценки за траките и гърците. Сигурно защото били "страхливи и женствени", траките са овладяли Римската империя и са управлявали Тракийската империя в Константинопол, докато се прецакват и пускат първия грък на престола. 80% от войската на Сандето са траки. Тракийските легиони са пазили Римската империя от Британия до Ефрат и от Тунис до Карпатите.Тракийските генерали са диктували модата на войната и до Балканския блицкриг на българите 1912.
цитирай
44. анонимен - Четете,четете,четете! - sparotok + demograph
03.11.2012 18:00
Въпрос - чели ли сте:

1. Извора за мръсния и крадлив народ?

2. Извора за траките броящи до 3?

3. Извора за това как продавали децата си?

4. Как блудтсвали с жените си?

5. Как прилагали членовредителство?

6. Как пиянствали и не работели мъжете?


цитирай
45. ivansimeonow - Този анонимен приятел със същия ...
03.11.2012 19:09
Този анонимен приятел със същия портрет за траките се появи и при мен. След като приема това за главна, отличителна страна на траките, а не някакво второстепенно изключение, обясних му, че е практически невъзможно един от най- големите герои, при това истински, а не измислен в световната история да произхожда от него. Не е възможно заякът да роди и да отгледа лъв. Друга отличителна черта на траките е високият им ръст - За Максимин Трак според сведенията ръстът му варира от 2.20 до 2.50. След като прозвището му е трак и е родом от земите ни край Дунава приемам безрезервно че е трак , а не някакъв друг. Спартак също не е с ръст на пигмей, Максимиан Галерий и Т.Н.
Има сведения, че в корпуса на Адриан в Британия е имало елитни тракийски части, когато не римляни са били допущани само в помощните войски - преди конституцията на Каракала.Ще бъда принуден да припомня и друго на уважаемия. Силният човек е добър и наивен. В този аспект е много удобен за някой тарикат да го омаскари и да му нарисува карикатура.Някой древен тарикат
цитирай
46. анонимен - Четете,четете,четете! - sparotok + demograph + ivansimeonow
03.11.2012 19:22
Спаро, Спаро... как баш минойските критяни и пеласгите ги изкара траки (сиреч индоевропейци), а гърците - от Африка? Ами че то е точно обратното бе, човек :D :D :D Не си ли чувал, че най-ранните човешки популации са с най-вероятен африкански произход, вторичните популации на Европа са потомци на мигрирали от Африка в Азия групи, а в самата Европа (включително на Балканите) всички населения са съставени от наследници на мигранти? Сам по себе си този факт прави автохтонизмите, модерни напоследък напълно нелепи.
цитирай
47. andorey - Все пак придържайте се към темата, ...
05.11.2012 10:33
Все пак придържайте се към темата, защото ми омръзна да слушам за гърците и какви били и що били...
Македонците са първи братовчеди на траките. Даките също са първи братовчеди. По тази логика, гърците са някъде трети братовчеди на траките, затова да не се обиждаме по роднински, а да продължим напред...
цитирай
48. анонимен - Здравей Андрей,
05.11.2012 12:08
Може би има известно основание да се приеме, че езикът на Аспаруховите българи е бил индоевропейски и то много близък до славянския, защото няма как да се обясни, че запазените т. н. "прабългарски думи" в българския език са 10-20, при положение, че прабългарските родове са управлявали държавата и налагали културата.Досега това асимилиране на старобългарския говор от славянското наречие се обясняваше с многобройността на славянския етнос по нашите земи. Езиковата близост на Аспаруховите българи с езика на завареното трако-славянско население обяснява защо "изчезва" езикът на управляващите родове. От друга страна, предполагам, че е трудно за съвременния читател да приеме Аспаруховите българи като славяни, след като десетилетия и столетия наред историческата наука е представяла прабългарите като мургав конен народ от бойци, а славяните като миролюбиво светлокосо население, занимаващо се с риболов и събирачество. Не зная как ще се разреши този проблем с дълбоко вкоренените етнически представи. А колкото до това, което твърдиш, че "македонците са първи братовчеди на траките, даките също са първи братовчеди"- по-ясно ще е да кажем, че македонците са българи :) ,а даките и траките - братовчеди. Поздрави Леля ти
цитирай
49. letopisec - 50. sparotok - методика
05.11.2012 12:22
Вместо да бягате по фланга и постоянно да отклонявате вниманието, да бяхте признали, че нямам абсолютно никакви сведения за кимерийската граматика и, че твърденията Ви са само плод на Вашата фантазия.
..................................Серафимав, Серафимов.....да Ви има чавек самосугестията...а Вашата тракийска граматика, къде е, друже Тито...
.............................................................................
Траките са говорили индоевропейски език, също както и славяните. Те са били най-старото население в източната половина на балканския полуостров. Още от най-древни времена те са създали една самобитна култура, която се е равнявала на най-високите култури по онова време на племената и народите от Близкия изток. Към началото на нашата ера Тракия е била покорена от римляните и е била включена в Римската империя. Славянизирайки траките, славяните несъмнено са възприели редица придобивки на тяхната култура. За съжаление ние знаем много малко за езика на траките, за да можем да определим какво влияние той е оказал на старобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа.- (Вл.Георгиев. Проблеми на българския език., София, 1985., стр. 269)
цитирай
50. andorey - Така, ако някой ви каже следното: ...
05.11.2012 15:52
Така, ако някой ви каже следното: През втората половина на 14 век османските турци постепенно завоюват България, след което започва процес на османизация на българите. След масов геноцид, епидемии и изселване българскато население постепенно започва да изчезва от Балканите и в края на 19 век е съвсем изчезнало...
Как ще реагирате на това?
А сега като ви каже някой, че през 1 век от новата ера римляните завладели Балканите и започнало масовото романизиране, изселване и т.н. на тракийското население, през 6-7 век от него не било останало нищо... и му вярвате...
Ами вярвайте им, на такива писания. А който има акъл в главата да помисли малко...
Това е за всички, да се замислят по въпроса...
цитирай
51. bojil - Истината е, че Българският е най...
05.11.2012 17:30
Истината е,че Българският е най-старият от всички "славянски" (сиреч Българоидни) езици!
цитирай
52. анонимен - "Много на сериозно се взем...
05.11.2012 18:28
"Много на сериозно се вземате. Несериозно е. Онези в Македония се правят на македонци. Вие на траки. Ставате смешни.
Срамота!
С този си стремеж да докажете ,че българите са "алфа" и "омега" , ставате за посмешище ! Единственият принос към световната култура е думата "вулгарен " и нейните производни ! Престанете с глупостите ! Защо си мислите , че другите са по-тъпи от вас ?
А българите изобщо не са античен народ.
За мен е доказан факт, че българите са ранносредновековен народ, а не античен, както и че произходът им е миграционен ("дошляшки" по вашему). "
цитирай
53. ivansimeonow - Хунският съюз със смъртта на Атила ...
05.11.2012 22:16
Хунският съюз със смъртта на Атила бързо се разпада, това е средата на пети век. За какви хуни става дума анонимен 70 два века по късно?! Прекалено наивно звучи и последното изречение, ако е истинско ,писано е от някой килиен автор. С какво елинизирането ще предпази местното население от настъпванетона , хайде да ги наречем диви орди?!
Дословно същият текст на 69 беше изпратен и на мен-беше от кръга на Аристотел. Те си служат с цитати. Аристотел обикновено посочва автора, но когато е с двойна анонимност, не го прави. Тогава бях нов, но спомням си, че му отговорих ,търейки аналогия на " страхливостта " на траките със смелостта на Спартак После Спартак стана омерзен роб. Е, щом робите траки са такива, какво да кажем за останалите?1
цитирай
54. анонимен - Академик Проф. Васил Гюзелев - sparotok,andorey,ivansimeonow
05.11.2012 22:52
Академик Проф. Васил Гюзелев....."Славяните и прабългарите идват в балканските провинции на Византия както всички други “варварски” народи преди тях – със силата на меча. В края на V и началото VI в.те започват да нахлуват южно от р. Дунав, грабят каквото могат и се изтеглят".1500 years after:

Началото на XXI в. бившите балканските провинции на Византия в Европа без граници т.н. “варварски” народи, нахлуват без визи на запад и се отдават на плячка банкомати,кражби,наркотици,проституция,фалшифициране на банкноти и опити за изопачаване на истинската история.
====================================================
Гнилата круша не пада по-далеч от корена .

цитирай
55. andorey - ЕДНА СМАЙВАЩА КАРТА, КОЯТО ЩЕ РА...
06.11.2012 10:50
анонимен написа:
ЕДНА СМАЙВАЩА КАРТА, КОЯТО ЩЕ РАЗСЪРДИ МНОЗИНА...НЕКАНЕНИ ДОШЛЯЦИ!

Pontic steppe region around 650 AD.png
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Khazar0.png


Аз не разбрах какво и е смайващото на тази карта - всичко си е наред на нея.
Можи би трябва да ви дам "смайваща" карта от 16 век, на Османската империя?
цитирай
56. andorey - Г-н andorey ! Вие очевидно не сте ...
06.11.2012 10:51
анонимен написа:
Г-н andorey !
Вие очевидно не сте толкова наивен,колкото се правите.Като разумен човек, ще ви задам 2 въпроса:
1-От кога,кой век тези земи станаха наши?
2-От какво събитие и поради каква причина траките са се уплашили толкова много,че започнали доброволно масово да се елинизират и християнизират?Не, не съм наивен. Хитър съм и съм коварен като грък, затова внимавайте много!
цитирай
57. andorey - Към 72
06.11.2012 10:51
Да, така е, крушата не пада по-далеч от дънера...
цитирай
58. ivansimeonow - Чакай малко приятелю, № 72. Слав...
06.11.2012 14:40
Чакай малко приятелю, № 72 . Славяните/ и прабългарите с тях барабар/ грабят и се изтеглят - вероятно отвъд Дунава. Как тогава славяните " претапят" траките?! Приемам, че подавате материала като доказателство, че любимото за някои" претопяване" на траките от славяните не се е състояло и е нямало и как да се осъществи. Схващате противоречието ,нали?
цитирай
59. andorey - Здравейте, г-н Симеонов. Не ви о...
07.11.2012 12:28
Здравейте, г-н Симеонов. Не ви отговарям конкретно на всеки коментар, но винаги съм ви благодарен за стойностните коментари и за подкрепата. Забелязвам, че нашата група, т.е. на тези, които могат да мислят, постепенно се увеличава. На другите, които им е трудно да разсъждават и да преодолеят елементарни умствени бариери и предизвикателства, пожелавам успешно по-нататъчно развитие...
цитирай
60. get - - Жалко е че, увеличението на групата ... тоест "узряването" на мозъците на някои за ...
07.11.2012 16:05
andorey написа:
Здравейте, г-н Симеонов. Не ви отговарям конкретно на всеки коментар, но винаги съм ви благодарен за стойностните коментари и за подкрепата. Забелязвам, че нашата група, т.е. на тези, които могат да мислят, постепенно се увеличава. На другите, които им е трудно да разсъждават и да преодолеят елементарни умствени бариери и предизвикателства, пожелавам успешно по-нататъчно развитие...


... елементарната истината, която е проЗрял Стоян Михайловски още в далечната 1882 год. ... прониква с такива бавни темпове в нечие заспали мозъци ?!!
- Какво ли ни е казал Михайловски с тези свои стихове ?

"Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори(яващ) страните,
които завладя със меч!
...
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир ... "

- Тоест това е простата истина ... откога и откъде ПЪРВО се е заприказвал българският език ?! - защо външните носители на този език, говорят на архаичният български ... докато там където е протоцентъра ... той се развива с най-бързи темпове ?! ... именно поради това, на територията на България, езикът е достигнал до рационалност, тоест аналитизъм ?!

- От тук можем да направим и изводите кой народ първом е заговорил този език ... който в последствие ... вследствие на военна и/или културна доминация го е предал на съседни ... по-близки и далечни нам народи ?!
цитирай
61. andorey - Браво Гет, страхотен коментар!...
08.11.2012 09:56
Браво Гет, страхотен коментар!
Вижда се че си от групата на мислещите...!
цитирай
62. vass - Загубата на падежите води до две ...
15.10.2013 17:14
Загубата на падежите води до две неща - използване на предложна система и забравяне на падежните остатъци. Днес българинът е "опериран" от падежи и днес чуваме следните небивали форми: аз ми харесва, човекът, който и пр. За глаголните времена учените езиковеди спорят - според една част са 9, според друга са 3 както и в останалите славянски езици. Всекиму е известно, че старобългарският език е майката на всички славянски езици, но "братята" си го дърпат и техните учени пишат безумни трудове, в които наричат праезика ни стаароруски и старословянски. В лексикално отношение имаме много думи за родствените връзки, защото човек кръщава, онова което обича, което му е близко - шурито, баджанака и всички онези учинайки, за които днес хората вдигат рамене и казват: "Ооо, на баба Златака шурея!", но и шурея не знаят кой е.
цитирай
63. andorey - Радвам се човек филолог да комен...
17.10.2013 15:59
Радвам се човек филолог да коментира, понеже аз въпреки че се интересувам от темата по образование съм археолог... Е, учил съм преди това и една година българска филология в ПУ : )
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: andorey
Категория: История
Прочетен: 1599875
Постинги: 293
Коментари: 1990
Гласове: 4902
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930